Warmia i Mazury

Poszukiwane najlepsze produkty turystyczne

Ideą konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” jest podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez kreowanie produktów.

Mają wyróżniać się nie tylko atrakcyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie i przyjazne turystom.

Co roku kapituła zwraca szczególną uwagę na dostępność produktu turystycznego oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacji w jego rozwoju.

Zgłaszanie kandydatur do konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom produktów turystycznych, podmiotom z branży turystycznej (m. in. przedsiębiorcom turystycznym), organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniom działającym w tej dziedzinie.

O certyfikaty mogą obiegać następujące produkty: wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych – impreza turystyczna, obiekt, szlak, miejsce – obszar.

Nagrody przyznawane są w 4 kategoriach:
•    Certyfikat POT
•    Złoty Certyfikat POT
•    Certyfikat Internautów
•    Certyfikat Specjalny

Na Warmii i Mazurach pierwszy etap konkursu – regionalny, trwać będzie do 15 września 2021 roku, następnie Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna desygnuje kandydatów do etapu ogólnopolskiego. Drugi etap – ogólnopolski będzie trwał od 1.10. – 22.10.2021 r. Ceremonia wręczenia Certyfikatów odbędzie się listopad/grudzień 2021 r. (stacjonarnie lub w trybie online w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej).

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!