AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Poszukiwani rzeczoznawcy do szacowania nieruchomości

Gmina Morąg poszukuje rzeczoznawców majątkowych, których zadaniem będzie szacowanie nieruchomości w 2021 roku.  Samorząd zaprasza do składania ofert na wykonywanie tych usług. Termin składania ofert mija 23 grudnia br., o godz. 10.50.

ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OBEJMUJE:

1) Wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu (cena gruntu wyodrębniona) oraz sporządzeniem wymaganych szkiców i oświadczeń do wyodrębnienia samodzielności lokalu;

2) Wycena lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu (cena gruntu wyodrębniona) oraz sporządzeniem wymaganych szkiców i oświadczeń do wyodrębnienia samodzielności lokalu;

3) Sporządzenie obmiaru i szkicu lokalu mieszkalnego, jak również lokalu o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami przynależnymi (bez określenia wartości) przy sporządzaniu inwentaryzacji budynku;

4) Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym z budynkami przynależnymi łącznie z wyceną gruntu (z drzewostanem);

5) Wycena nieruchomości niezabudowanej (z drzewostanem);

6) Wycena nieruchomości zabudowanej obiektami niemieszkalnymi (np. budynki gospodarcze, studnie, ogrodzenia, przepompownie, z wyodrębnieniem ceny gruntu, budynków, budowli, drzewostanu);

7) Wycena nieruchomości w celu sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 209a u.g.n.):

  1. a) niezabudowanej,
  2. b) zabudowanej z podaniem wartości gruntu i budynków;

8) Wycena nieruchomości w celu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (art. 32 ust. 1 u.g.n.); 9) Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności — tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314);

10) Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości, w związku z jej podziałem, do ustalenia opłaty adiacenckiej z tego tytułu (art. 98a u.g.n.);

11) Ustalenie wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do ustalenia opłat z tego tytułu (art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.);

12) Ustalenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesytu na nieruchomości.

Więcej informacji na ten temat w załącznikach:

Zapytanie ofertowe (PDF, 885.2 KiB)

Formularz oferty (PDF, 71.7 KiB)

Załącznik nr 1 do formularza ofert (PDF, 94.7 KiB)

Załącznik nr 2 do formularza ofert (PDF, 41.3 KiB)

(red./UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!