AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Na placu apelowym ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2021, podczas której wręczone zostały odznaczenia prezydenckie i resortowe, a także awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz odznaczenia związkowe.

Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy – str. Szymona Liberackiego i str. Szymona Wiszniewskiego. Ślubowanie przyjął ostródzki Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski. Kolejnym punktem zbiórki było oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu specjalnego – drabiny mechanicznej, który w marcu trafił do ostródzkiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Druhowie OSP Samborowo i Marwałd otrzymali oficjalne akty włączenia jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zaprezentowano również nowo zakupione samochody ratowniczo-gaśnicze do jednostek OSP: Marwałd, Samborowo, Małdyty, Ostróda i Dylewo, które sfinansowano w partnerstwie rządowo – samorządowym.

Z okazji Dnia Strażaka wręczone zostały odznaczenia prezydenckie i resortowe, a także awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe oraz odznaczenia związkowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

Srebrnym Krzyżem Zasługi

  1. bryg. Tomasza Ostrowskiego

Brązowym Krzyżem Zasługi

asp. sztab. Mieczysława Świdczuka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

  1. kpt. Rafała Napiórkowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał pierwszy stopień w korpusie oficerskim – młodszego kapitana

asp. Krzysztofowi Harasimowiczowi

oraz w trybie nagrodowym – starszego kapitana

kpt. Bogdanowi Grzymowiczowi.

Komendant Główny PSP wyróżnił dyplomem:

bryg. Adama Zarębę.

Wymienione odznaczenia, awanse i wyróżnienia wręczone zostały Olsztynie podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

  1. ogn. Błażeja Taranowskiego

mł. ogn. Grzegorza Kudła.

Komendant Główny PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim w trybie nagrodowym – starszego aspiranta

asp. Jarosławowi Żabikowi.

Komendant Główny PSP nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim – aspiranta

mł. asp. Damianowi Błaut

mł. asp. Markowi Waszkiewiczowi

mł. asp. Krzysztofowi Wereda.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadał wyższe stopnie w korpusie podoficerskim:

stopień – starszego ogniomistrza

ogn. Pawłowi Dużyńskiemu

stopień – ogniomistrza

mł. ogn. Łukaszowi Kornatowiczowi

mł. ogn. Marcinowi Krawczykowi

mł. ogn. Tomaszowi Marszelewskiemu

stopień – młodszego ogniomistrza

  1. sekc. Karolowi Fafińskiemu
  2. sekc. Tomaszowi Długińskiemu

stopień – starszego sekcyjnego

sekc. Damianowi Lorkowskiemu.

Decyzjami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie awansowali z dniem 1 maja 2021 roku na wyższe stanowiska służbowe:

  1. asp. Jarosław Żabik – dowódca sekcji

asp. Marek Waszkiewicz – dowódca sekcji

ogn. Arkadiusz Blajda – młodszy operator sprzętu

ogn. Marcin Krawczyk – młodszy operator sprzętu

mł. ogn. Łukasz Nowak – starszy ratownik

sekc. Rafał Horbacz – ratownik

  1. str. Marcin Piłat – młodszy ratownik

oraz z dniem 1 czerwca 2021 roku:

mł. kpt. Krzysztof Harasimowicz – dowódca zmiany

asp. Paweł Świat – dowódca sekcji.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. warmińsko-mazurskiego nadano Złoty, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

mł. asp. Wiktorowi Marchlewiczowi.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

mł. ogn. Karol Fafiński

ogn. Maciej Kowalczyk

kpt. Łukasz Kowalski

ogn. Tomasz Marszelewski

ogn. Wiesław Oryl

kpt. Mateusz Pawlaczyk

asp. Arkadiusz Stępka

ogn. Jarosław Stefaniak

mł. ogn. Grzegorz Żeberek

mł. ogn. Tomasz Długiński

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

mł. kpt. Damian Koch

ogn. Marcin Krawczyk

mł. kpt. Krzysztof Harasimowicz

(st. kpt. Grzegorz Różański/ fot. st. str. Michał Chachuła)

error: Nie kopiuj!!!