Powiatowe obchody Święta Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystości zostały wręczone policjantom medale ,,Za długoletnią służbę” i odznaczenia „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy. Tegoroczne Święto miało wyjątkowy charakter, ze względu na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej, 95-tą rocznicę powołania kobiet do Policji, 30 rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji oraz 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Dziś (03.08.2020) w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny uroczystość miała charakter kameralny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w sali odpraw tutejszej komendy z powodu niesprzyjającej aury.

Uroczystość ta miała wyjątkowy charakter ze względu na 101-rocznicę powstania Policji Państwowej oraz 95-tą rocznicę powołania kobiet do Policji. 30 lat temu została uchwalona obecnie obowiązująca Ustawa o Policji oraz powstały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Policjantów.

W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki, Zbigniew Michalak Burmistrz Miasta Ostróda, Grzegorz Kastrau Zastępca Wójta Gminy Ostróda oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb: st. bryg. Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz st. kpt. Robert Kwiatek Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Ostródzie.

Podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręczył akt mianowania na stopień podinspektora Policji Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie podinsp. Marcinowi Danowskiemu.

Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczenia zostali:

– nadkom. Mirosław Ostaszewski

– asp. szt. Rafał Jankowski

Brązowy medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał st. bryg.Tomasz Ostrowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Odznaczenie to przyznawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wkład wniesiony w rozwój Policji.

Brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali:

– kom. Rafał Frenkiel

– st. asp. Agnieszka Kuźnicka- Przybyłek

W tym roku na wyższe stopnie służbowe mianowanych zostało 57 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Nadinsp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podkreślał przede wszystkim wagę naszej służby, zwłaszcza w tym jakże trudnym okresie walki z pandemią. Nie zabrakło również słów uznania i podziękowania w stosunku do lokalnych samorządów.

(KPP Ostróda)