AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Powrót części uczniów do szkół z ograniczeniami

Od 25 maja br. zostały przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jak to wygląda w praktyce w Gminie Morąg? Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 i 4 w Morągu informują, że z tej formy zajęć korzysta niewielu uczniów.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Jak to wygląda w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu mówi Krzysztof Urbaszek, dyrektor tej placówki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które mają  zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Od dnia 25 maja 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, jaki i innych szkół, mogą również skorzystać z usług biblioteki szkolnej. Jej działalność będzie ograniczona jedynie do wypożyczania i zwrotu książek. Przed przyjściem do biblioteki należy umówić się na wizytę za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub mailowo pod adresem: jedynka.bibliotekarz@gmail.com i poczekać na wiadomość potwierdzającą wizytę. Plakaty informacyjne oraz szczegółowy regulamin zamieszczone są na stronie internetowej szkoły, na stronie biblioteki w mediach społecznościowych (facebook) oraz przed wejściem do budynku. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie. Tylko w wyjątkowych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!