Powstaje aktualna baza NGO powiatu ostródzkiego

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu „Kompetentne organizacje obywatelskie budują III sektor”, współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO, tworzy aktualną bazę NGO powiatu ostródzkiego.

CWOP zaprasza do kontaktu w celu aktualizacji zebranych przez stowarzyszenie informacji oraz rozszerzenia ich o swoje własne, którymi organizacje chciałyby się podzielić. Nazwę, dane teleadresowe, dane osób do reprezentacji i inne można przesłać na adres cwop@cwop.org.pl

(red.)