AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Powstanie ul. Narutowicza od Piłsudskiego do Sikorskiego

Gmina Morąg ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka ulicy Narutowicza w Morągu w ciągu drogi gminnej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych oraz 70 proc. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja będzie polegała na budowie ulicy Narutowicza w Morągu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ulicy Sikorskiego wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Narutowicza do ulicy Malinowej, a także wykonanie odwodnienia nawierzchni ulicy i chodników za pomocą kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

Szczegółowy zakres prac przewiduje:

  1. a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
  2. b) Roboty w wykonania podbudowy,
  3. c) Regulację studzienek,
  4. d) Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz ułożenia krawężników,
  5. e) Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,
  6. f) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  7. g) Wykonanie oświetlenia ulicy i ciągu pieszo-jezdnego wraz z robotami towarzyszącymi
  8. h) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z montażem i przebudową studni (odwodnienie ulicy Narutowicza).

Termin wykonania umowy –do dnia 30.11.2020 r.

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-01 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-01 13:00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.4.2020.DL (PDF, 475.5 KiB)

SIWZ_KI.271.4.2020.DL (PDF, 1 MiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.4.2020.DL (DOCX, 67.1 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót CZ. I (001, 30 MiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót CZ. II (002, 6.3 MiB)

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!