Poznaj Polskę na sportowo i pojedź na mecze piłkarskie

Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają kluby piłkarskie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu Poznaj Polskę na sportowo. W ramach tego przedsięwzięcia kluby piłkarskie będące członkami PZPN mogą wnioskować o przyznanie dla swoich zawodników w wieku od 6 do 19 lat (uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nieodpłatnych biletów oraz dofinansowania na udział w meczach piłki nożnej.

– W ramach tego programu opracujemy wraz z klubami szczebla centralnego i Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej historię polskiego futbolu. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą z nią zaznajamiani podczas wycieczek na mecze piłki nożnej w różne regiony kraju. Wielką skarbnicą wiedzy jest również nasza Biblioteka Piłkarstwa Polskiego na portalu Łączy Nas Piłka. Już teraz mogę zaprosić wszystkich na quizy wiedzy, które będą gwarancją nauki, dobrej zabawy, a także dadzą możliwość wygrania atrakcyjnych nagród, w tym wyjazdu na mecz reprezentacji Polski – podkreślił Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

Poznaj Polskę na sportowo umożliwia wyjazdy na mecze piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2022/2023:

Klubów piłkarskich na poziomie Ekstraklasy, I Ligi oraz II Ligi, Ekstraligi kobiet oraz Ekstraklasy Futsalu – zarówno na mecze ligowe jak i mecze Pucharu Polski

Mecze Reprezentacji Polski (zaproszenia na mecz Reprezentacji A mężczyzn będą dostępne w przedsięwzięciu PPnS wyłącznie dla laureatów Konkursu Wiedzy o piłce nożnej)

Każdy Klub, który przystąpi do programu, może złożyć wniosek o przyznanie biletów dla zawodników w liczbie od 18 do 45 oraz 1-3 opiekunów na każde wybrane wydarzenie sportowe znajdujące się na liście wydarzeń w systemie informatycznym PPnS z zastrzeżeniem, że mecze w rozgrywkach klubowych nie mogą być oddalone od siedziby klubu więcej niż 300 km. Ograniczenie to nie dotyczy meczów Reprezentacji Polski. Lista dostępnych wydarzeń sportowych może ulegać zmianom w zależności od liczby dostępnych biletów – bieżące informacje na temat dostępnych biletów na wydarzenia znajdują się w systemie informatycznym PPnS.

Klub, który wnioskuje o przyznanie biletów, może również wnioskować o przyznanie dofinansowania do wyjazdu w dwóch obszarach:

Pokrycia realnych kosztów poniesionych przez Klub na opłacenie usługi transportowej oraz

Pokrycia realnych kosztów poniesionych na zorganizowanie wyjazdu w postaci kosztów usługi gastronomicznej oraz kosztów wynagrodzeń dla opiekunów grup.

Szczegółowe kwoty przyznawanych dotacji, zasady przyznawania dotacji oraz ich rozliczania znajdują się w Regulaminie przedsięwzięcia poznaj Polskę na sportowo, który stanowi załącznik do umowy ramowej z PZPN.

Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące programu Pobierz

(PZPN)