Warmia i Mazury

Poznaj pomysły na turystyczną promocję regionu

Zarząd województwa przyznał kolejne granty turystyczne organizacjom pozarządowym. W drugiej edycji konkursu w 2020 roku dotacje otrzyma osiem projektów.

– Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego udaje się pozytywnie wpłynąć na kształtowanie turystycznego wizerunku regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W pierwszej edycji konkursu, która odbyła się na początku roku, dofinansowanie otrzymały cztery organizacje pozarządowe i wspieraliśmy głównie projekty związane z e-marketingiem i innowacyjnymi rozwiązaniami w turystyce. Obecnie formuła naszego konkursu, na który przeznaczyliśmy łącznie 90 tys. zł, nieco się zmieniła.

W tej inicjatywie organizacje pozarządowe mogły zdobyć grant na wydanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie.

Na wsparcie mogły również liczyć działania mające na celu podniesienie kompetencji kadr turystycznych poprzez poszerzenie wiedzy o produktach wizerunkowych regionu.

Ostatecznie dofinansowanie otrzyma osiem organizacji z każdego zakątka Warmii i Mazur.

Wszystkie działania wpisują się w zakres zadania wymienionego w art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: turystyka i krajoznawstwo.

Tytuły projektów i nazwy organizacji, które zdobyły dotacje:
– „Mazury Garbate marką turystyczną“ – Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap,
– „Szlakiem zamków gotyckich – oferta turystyczna“ – Stowarzyszenie Gmin Polskie zamki gotyckie”,
– „Szlakami Świętej Warmii“ – Stowarzyszenie Dom Warmiński,
– „Piknikuj w Mrągowie!“ – Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska,
– „Wirtualny przewodnik turystyczny zamku w Szymbarku“ – Fundacja Zamek Szymbark,
– „Mazurskie trasy i szlaki kolarstwa górskiego“ – Wydawnictwo Mazury MTB, Stowarzyszenie Luz Grupa,
– „Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego – obiekty przyjazne rowerzystom“ – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
– „Promocja walorów oraz oferty turystycznej gminy Jeziorany i regionu“ – Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!