Poznaj Program LIFE 2018-2019

Szkolenie pt. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2018 i 2019 – Podprogram działań na rzecz środowiska oraz Podprogram działań na rzecz klimatu oraz realizacja projektów” odbędzie się 9 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako instytucja zarządzająca Programem LIFE w Polsce.

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady finansowe w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w priorytetach Podprogramu w części działań na rzecz środowiska:
1.1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
1.2. Przyroda i Różnorodność biologiczna
1.3. Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do wnioskodawców, którzy otrzymali zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenia pełnego wniosku LIFE w terminie do 30 stycznia 2019 (II faza naboru 2018 w Podprogramie działań na rzecz środowiska); wnioskodawców, którzy planują aplikować w naborze 2019 czy beneficjentów programu LIFE, którzy obecnie realizują projekty.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Więcej informacji o szkoleniu pod linkiem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,323,zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-9-stycznia-2019-r-zagadnienia-finansowe-w-projektach-life.html

Zgłoszenia dokonać można jedynie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza (TUTAJ) do dnia 7 stycznia do godz. 12.00. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

(wwim)