Poznaliśmy hasło XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie poświęcone przyszłorocznej XXII edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych.

Co roku inicjatywa obchodzona jest pod innym hasłem przewodnim. Uczestnicy spotkania w drodze głosowania wybrali hasło przewodnie XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W 2020 roku wszystkie przedsięwzięcia odbywać się będą pod hasłem: „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”.

Dni Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim to nie tylko przedsięwzięcia integrujące, ale przede wszystkim lokalne działania, w ramach których możemy podkreślić znaczenie rodziny, pod wspólnym hasłem.

Terminarz spotkań XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
– 21 lutego 2020 r. – I spotkanie dotyczące omówienia przygotowań do XXI Dni Rodziny oraz merytoryczne wprowadzenie koordynatorów przedsięwzięcia w jego tematykę
– 24 kwietnia 2020 r. – II spotkanie dot. przygotowania i organizacji Dni Rodziny przekazanie materiałów promujących Dni – plakatów i Biuletynów
– 23 listopada 2020 r. – spotkanie robocze w sprawie wyboru hasła XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny
– 15 maja 2020 r. – Inauguracja Dni Rodziny
– 12 czerwca 2020 r. – Zakończenie Dni Rodziny
– 23 października 2020 r. – Podsumowanie Dni Rodziny
Podczas prezentacji Wiesława Przybysz (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) oraz Andrzej Taborski (przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego) wspomnieli również o promocji Dni Rodziny. Samorządy lokalne mogą liczyć na wsparcie w promowaniu ich inicjatyw w postaci plakatów, kalendarza wydarzeń Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny oraz dwóch numerów Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2019 r. wydane zostały numery 42 (maj) i 43 (październik) Biuletynu. Kalendarz wydarzeń Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pokazuje inicjatywy organizowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Kalendarz można znaleźć na stronie internetowej:
https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminsko-mazurskie-dni-rodziny

W ramach Dni Rodziny organizowane są wojewódzkie konkursy. Podczas XXI edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny promowane były:
– XVI WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY I GARFIKI KOMUPTEROWEJ,
– XVI WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI,
– XXIV edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych.

Z kolei Grażyna Przasnyska (przewodnicząca Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie) zachęciła wszystkich zgromadzonych uczestników do aktywnego włączania się oraz promocję Olimpiady, której celem jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych.

(wwim)