Pożyczka inwestycyjno-obrotowa już wkrótce

Skorzystaj z nowej pożyczki kierowanej do firm z branży HoReCa i inteligentnej specjalizacji „żywność wysokiej jakości” działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Decyzją zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 już wkrótce uruchomiona zostanie pożyczka inwestycyjno-obrotowa.

Wsparcie kierowane będzie do przedsiębiorców z regionu, którzy szczególnie negatywnie odczuli skutki pandemii.

Dedykowane jest firmom działającym na rynku dłużej niż 3 lata i wymagającym zmiany modelu biznesowego oraz sposobu prowadzenia procesów w firmie  w zakresie:
•    Inwestycji związanych z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych w tym mi.in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu/maszyn/urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne.
•    Aktywów obrotowych (zapasy, towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, zaliczki na dostawy krótkoterminowe).

Celem pożyczki jest wspieranie poprawy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i ich zdolności dostosowania się do nowych warunków rynkowych, a udział części obrotowej (wydatków na aktywa obrotowe) w przedsięwzięciu może stanowić do 50 proc. kosztów ogółem.

Parametry pożyczki:
•    Kwota już od 10 tys. zł do 500 tys. zł;
•    Wkład własny to 0 zł;
•    Wsparcie w formie obrotowej do 50 proc. wartości pożyczki;
•    Okres finansowania do 7 lat;
•    Bardzo konkurencyjne oprocentowanie;
•    Brak dodatkowych opłat.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego zamówienia publicznego nowe wsparcie pożyczkowe, kierowane do firm z branż najbardziej pokrzywdzonych w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, wkrótce będzie dostępne w trzech instytucjach:
– Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. (https://darsa.pl/www/)
– Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” (https://screp.pl/)
– Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (https://www.wmarr.olsztyn.pl/)

Informacje o pożyczkach znajdują się również na stronie internetowej: https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/pozyczka-inwestycyjno-obrotowa/

(wwim)