Warmia i Mazury

Prawie 104 mln zł na przebudowę wojewódzkiej drogi

Umowa z wykonawcą rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Olsztyn-Łukta została podpisana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na tym odcinku poprawi wewnętrzną dostępność transportową województwa i skomunikuje inne obszary regionu ze stolicą Warmii i Mazur.

Chodzi o trasę liczącą blisko 22 km długości. Inwestycja polega na rozbudowie drogi oraz przebudowie istniejących skrzyżowań.

– Jest to bardzo ważna inwestycja drogowa, bo łączy stolicę regionu z drogą ekspresową S7 z nieco innej stronytłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Jako samorząd przekazujemy duże środki na modernizacje kolejnych tras, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że w każdym zakątku naszego regionu istnieją takie potrzeby. Mam nadzieję, że przebudowa tego odcinka zostanie zrealizowana bez problemów i będziemy mogli przejść do kolejnych przedsięwzięć. Wszystko po to, by po warmińsko-mazurskich drogach jeździło się wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie.

Modernizacja obejmuje m.in. wzmocnienie nawierzchni, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej (chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, ciągów i ścieżek rowerowych), poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach i przejściach przez miejscowości, korektę łuków poziomych i pionowych, poprawę oznakowania, wyprofilowanie poboczy czy przebudowę mostu nad rzeką Pasłęką i mostu nad ciekiem o nazwie Kanał Trojański w Stękinach.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 104 mln zł, unijne dofinansowanie to prawie 88 mln zł, natomiast wkład własny województwa: blisko 11,7 mln zł. Z kolei prawie 4,1 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Środki na dofinansowanie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym).

Wykonawcą robót budowlanych jest BUDIMEX S.A.

Każda nasza budowa to bezpośredni wpływ na rozwój poszczególnych regionów – tłumaczy Jakub Drozdowski, dyrektor rejonu 5 BUDIMEX S.A.Wracamy na drogi samorządowe po 15. latach przerwy. Są one dla nas bardzo ważne, bo większość z nas przemieszcza się nimi do szkoły czy pracy.

Roboty budowlane ruszą już niebawem (od strony Łukty), a ich zakończenie zaplanowano na czerwiec 2023 roku.

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!