Premier wprowadził stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Od dnia 28.08.2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3.09.2019 r. do godz. 23:59 Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 27.08.2019 r. został wprowadzony pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na terytorium RP.

Decyzja ma charakter prewencyjny i jest związana z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytą w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz podejrzane paczki czy samochody. O każdej sprawie należy natychmiast informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są też informacje o sytuacjach niestandardowych zauważonych w budynkach użyteczności publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

(UW Olsztyn)