Produkt Warmia Mazury – zdobądź i TY

Przed nami kolejna, XI już edycja projektu ,,Produkt Warmia Mazury” zainicjowanego i organizowanego od 2014 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem projektu jest wyróżnienie Certyfikatem regionalnych produktów, usług oraz wydarzeń.

O przyznanie znaku „Produkt Warmia Mazury” ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, firmy, jak i placówki publiczne.

Certyfikat może otrzymać firma, która wytwarza dany produkt, usługę, bądź organizuje konkretne wydarzenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową w okresie co najmniej 24 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku.

Informacje na temat projektu oraz jego regulamin są dostępne pod linkiem https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/produkt-warmii-i-mazur. Aby ubiegać się o przyznanie prawa do używania znaku „Produkt Warmia Mazury”, należy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź przysłać wypełniony wniosek drogą e-mailową na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2019 r.

(wwim)