Warmia i Mazury

Program duszpasterski diecezji elbląskiej 2021

Diecezja elbląska uczestniczy w dużym projekcie ogólnopolskim jakim jest wspólny program duszpasterski na rok 2021 [kan. 394 KPK]. Proszę o zaangażowanie w jego realizację.

Rok 2020 zaznaczył się w życiu naszego społeczeństwa i Kościoła epidemią Covid-19, czyli tzw. koronawirusem. W związku z tym nie udało się zrealizować wielu planów i zamierzeń duszpasterskich. Epidemia trwa i zapewne, przynajmniej w pierwszej połowie 2021 r., będziemy poddani różnym ograniczeniom i limitom uczestników nabożeństw i spotkań.

Zasadniczym tematem pracy duszpasterskiej w nowym roku kościelnym [od Adwentu 2020] jest wspólnie przeżywana [sprawowana, celebrowana] Eucharystia.

Podobnie jak w latach poprzednich zostały przygotowane materiały duszpasterskie pt. „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” [6 zeszytów]:

 1. Teologiczno-pastoralny
  2. Liturgiczny
  3. Homiletyczny
  4. Katechetyczny
  5. Maryjny
  6. Duszpasterstwo w czasie pandemii.

Każda parafia otrzymała taki zestaw materiałów.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 1. Rok św. Józefa ogłoszony przez papieża Franciszka [od 8 grudnia 2020].
  2. Dzień Życia Konsekrowanego [2 lutego 2021].
  3. Pierwszy piątek Wielkiego Postu – nabożeństwo za grzechy duchownych [19 lutego 2021].
  4. Światowy Dzień Młodzieży w diecezji [Urocz. Chrystusa Króla, 21 listopada 2021].
  5. Msza Krzyżma w katedrze elbląskiej [Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021].
  6. Diecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha w Świętym Gaju [24 kwietnia 2021].
  7. Święcenia diakonów i prezbiterów [28-29 maja 2021].
  8. Uroczystość Bożego Ciała [3 czerwca 2021].
  9. Pierwsze Komunie święte w parafiach.
  10. Święto Apostolstwa Chorych [6 lipca 2021].
  11. Dzień Kościoła diecezjalnego: refleksja nad statutami synodu.

WAŻNIEJSZE ROCZNICE

 1. 45. rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów przez papieża Pawła VI [25 czerwca 2021].
  2. 200-lecie Bulli „De salute animarum” [1821].
  3. 450. Rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.

ZADANIA

 1. Ważnym zadaniem jest systematyczna modlitwa adoracyjna przed Najświętszym Sakramentem. Każda parafia powinna określić czas stałej adoracji eucharystycznej w tygodniu i w miesiącu. Powinna ona w większej części odbywać się w milczeniu i w ciszy.
  2. Wspólnoty religijne powinny pielęgnować modlitwę adoracyjną w małych grupach.
  3. Księża powinni spotykać się na wspólnej modlitwie w małych grupach (conveniat).
  4. Ruchy i grupy religijne powinny objąć systematyczną modlitwą ochronę i promocję życia ludzkiego, a także organizować praktyczną pomoc, zwłaszcza samotnym matkom i ich dzieciom oraz seniorom.
  5. W związku z epidemią i niemożliwością dotarcia wiernych do kościoła potrzebna jest refleksja nad komunią duchową i komunią pragnienia.
  6. Warsztaty muzyczne poświęcone zostaną pieśniom o Eucharystii.
  7. Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Ksiądz Proboszcz powinien zapoznać z założeniami programu duszpasterskiego swoich współpracowników (wikariuszy, nauczycieli religii. organistów), a także parafialną radę duszpasterską.

Po konsultacji z Dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej elbląskiej powyższy program zatwierdzam.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski

error: Nie kopiuj!!!