HALO MORĄG

Program Inwestycji Dworcowych PKP nabiera rozpędu

Sędziszów Małopolski, Oświęcim, Pomiechówek, Bielsk Podlaski i Nidzica – to nowe dworce, które w tym półroczu zostaną udostępnione podróżnym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Rok 2020 będzie pod wieloma aspektami przełomowy dla największego programu przebudowy i budowy dworców w historii Polskich Kolei Państwowych.

Program Inwestycji Dworcowych wkracza w decydującą fazę. W 2020 roku PKP S.A. planuje udostępnienie kolejnych dworców kolejowych po przebudowie, a także kontynuowanie i rozpoczęcie prac budowlanych i projektowych na wielu obiektach w całej Polsce.
– Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z filarów procesu inwestycyjnego, który prowadzimy na kolei od kilku lat, a który obejmuje również m.in. modernizację linii kolejowych oraz unowocześnienie taboru przez państwowych przewoźników pasażerskich i towarowych. Efekt synergii tych działań jest już widoczny w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju. Dzięki nim polska kolej odzyskuje zaufanie społeczeństwa oraz staje się nowoczesna, bezpieczna i przewidywalna. Uważam, że obecny rok będzie dla niej przełomowy ze względu na zwiększające się zaawansowanie procesów inwestycyjnych – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
– Udostępniony w styczniu dworzec w Czeremsze to pierwszy namacalny efekt Programu Inwestycji Dworcowych w tym roku i jednocześnie piętnasty ukończony obiekt w ramach całego projektu. Większość prowadzonych przez nas inwestycji dworcowych wchodzi w decydującą fazę. Aż 42 proc.
z nich jest w trakcie prac budowlanych oraz na etapie wyboru wykonawcy przebudowy dworców. Kolejne 40 proc. jest na etapie opracowania dokumentacji projektowych i wyboru pracowni architektonicznych, które je opracują – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.
Łączna wartość zakończonych przebudów dworców w ramach PID to nieco ponad 113 mln złotych, natomiast wartość projektów będących w trakcie, na różnych etapach inwestycji, szacuje się na ponad 1,5 mld zł. Dzięki tym środkom dworce na terenie całego kraju stają się obiektami nowoczesnymi, komfortowymi, a także dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz bardziej przyjaznymi środowisku. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla PKP S.A. przy budowie Innowacyjnych Dworców Systemowych, które łączą w sobie funkcjonalność, komfort podróżnych właśnie z implementacją nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku naturalnemu ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz innych rozwiązań proekologicznych. Łącznie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016- 2023 powstanie ich aż 40. Niezwykle ważnym aspektem programu jest również renowacja i rewitalizacja obiektów zabytkowych, które są istotnym elementem ochrony dziedzictwa historycznego. Budynki objęte ochroną konserwatorską stanowią ponad połowę wszystkich dworców objętych Programem Inwestycji Dworcowych PKP S.A.
Przebudowa prawie 200 dworców kolejowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 to pierwszy etap największego w historii PKP S.A. programu modernizacji i budowy dworców kolejowych. Większość – około 75 proc. – środków przeznaczonych inwestycje związane
z przebudową polskich dworców stanowią fundusze Unii Europejskiej dystrybuowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (np. Pomiechówek, Sędziszów Małopolski), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (np. Bielsk Podlaski, Czeremcha, Nidzica), Regionalnego Programu Operacyjnego (np. dworce w dolinie Popradu). Część obiektów budowana i modernizowana jest ze środków własnych PKP S.A. przy wykorzystaniu funduszy pochodzących z budżetu państwa (np. Oświęcim). (PKP)

error: Nie kopiuj!!!