Warmia i Mazury

Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 10 stycznia 2022 roku uruchomiony został nabór wniosków w programie dotacyjnym „Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”. Nabór potrwa do 30 września 2022 lub do wyczerpania środków.

Konkurs skierowany jest do pszczelarzy niezrzeszonych w związkach, organizacjach i stowarzyszeniach pszczelarskich, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien być płatnikiem składek KRUS oraz posiadać co najmniej 80 rodzin pszczelich.

Alokacja środków w formie dotacji wynosi 100 000,00 zł. Dotacja jest udzielana w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5000,00 zł na jeden projekt i na jednego beneficjenta.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu.

Regulamin konkursu: „Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!