Program OSA 2019 rozstrzygnięty!

Rozstrzygnięta została II edycja Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W jej ramach dofinansowanie uzyska kolejne 1.420 obiektów w całym kraju na łączną kwotę 50 890 860,00 zł. Wszystkie wnioski, które spełniły wymogi formalne programu, otrzymały dofinansowanie. Wśród nich znajdują się obiekty z województwa warmińsko-mazurskiego, m.in.: Morąg.

W latach 2018-2019 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na budowę 2.950 Otwartych Stref Aktywności kwotę 104 985 360,00 zł.

 – Udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Kiedy dwa lata temu przedstawialiśmy założenia Programu OSA wiedzieliśmy, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Otwarte Strefy Aktywności są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. W ciągu dwóch lat dofinansowaliśmy 2 950 obiektów, przeznaczając na ten cel  blisko 105 mln zł. Mam nadzieję, że będą to miejsca spotkań i aktywności całych rodzin – powiedział Minister Sportu i Turystyki.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych.

Wariant podstawowy

Siłownia plenerowa

Strefa relaksu

Wariant rozszerzony

Siłownia plenerowa

Strefa relaksu

Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Lista beneficjentów tegorocznej edycji programu: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2493,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

Protokół_OSA_2019.pdf

(UW Olsztyn)