Warmia i Mazury

Program polityki zdrowotnej w regionie na 2021 rok

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok”.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność dotyka 10 – 12% populacji społeczeństwach krajów wysokorozwiniętych.

Dane dotyczące Polski są jeszcze bardziej niepokojące – Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) szacuje, że niepłodność dotyczy bezpośrednio nawet 1,5 min polskich par, co stanowi około 20% społeczeństwa w wieku reprodukcyjnym. Co najmniej połowa z tych par korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej a około 60% wymaga specjalistycznego leczenia.

Według danych PTMRiE 12% spośród niepłodnych par rozpocznie leczenie niepłodności w danym roku, a dla 2% z nich jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego. O kwalifikacji do Programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków), przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.

Pary zainteresowane udziałem w Programie będą mogły bezpośrednio zgłaszać się do wybranych Realizatorów Programu. Po spełnieniu wymogów formalnych par aplikujących do Programu, o kwalifikacji będzie decydować lekarz w oparciu o wskazania medyczne.

Pacjenci będący uczestnikami niniejszego Programu mają prawo do skorzystania z jednorazowego dofinansowania leczenia w wysokości do 5 tys. zł do procedury zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub do jednorazowego dofinansowania w wysokości do 2,5 tys. zł do procedury adopcji zarodka.

Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!