Program Polska Wschodnia: 400 mln zł dla firm

Blisko 400 mln złotych w dotacjach czeka na małe i średnie przedsiębiorstwa, które w 2020 roku zainwestują w Polsce Wschodniej. Znamy już harmonogram naborów.

W 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie we wszystkich działaniach skierowanych do firm dotychczas realizowanych w programie. Część konkursów ogłoszono jeszcze w 2019 roku, ale nadal jest w nich do zdobycia ponad 900 mln złotych.

Początek roku – czas na zmiany
Zima należeć będzie do produktów sieciowych. Do 15 stycznia 2020 roku trwa, ogłoszony jeszcze w 2019 roku, konkurs o dotację na stworzenie produktów sieciowych. Łącznie do zdobycia jest tu 420 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się zarówno konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i pojedyncze firmy, choć te pierwsze są dodatkowo premiowane. Produkt sieciowy z powodzeniem zaistnieje na przykład w turystyce, kiedy kilka firm połączy jedną wspólną marką oferowane przez siebie produkty, oferty, czy atrakcje.

Wiosna to dobry czas na zmiany – również dla firm. Już w kwietniu rozpocznie się konkurs o dotację na rozwój na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków zacznie się w maju. Sfinansować można między innymi usługi doradcze, które pozwolą firmie lepiej przygotować się do wejścia na nowe rynki. Wsparcie można przeznaczyć też na udział w targach czy misjach gospodarczych, lub na zakup środków trwałych, np. komputerów. Maksymalna wartość unijnego dofinansowania to 800 tys. złotych na projekt. Łącznie na firmy czeka pula 50 mln złotych. Dobra wiadomość dla „spóźnialskich” – nabór zostanie powtórzony. Przyjmowanie wniosków w drugiej rundzie rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września.

Na innowacje
Latem przedsiębiorcy planować będą nie tylko urlopy. Do swoich kalendarzy muszą wpisać kolejny konkurs – tym razem o dotację na stworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. To jedno z najpopularniejszych działań w Programie Polska Wschodnia. W 2020 roku do zdobycia będzie tu łącznie 150 mln złotych. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września.
W 2020 roku nie zabraknie też konkursów o dotacje na innowacje wzornicze. Ze wsparcia będą mogły skorzystać zarówno firmy dopiero rozpoczynające swoją przygodę z designem, jak również te, które kontynuują inwestycje po pomyślnie zakończonym, I etapie działania Wzór na konkurencję.
W II etapie działania nabór ogłoszono jeszcze w 2019 r. Wnioski o dofinansowanie można składać do lipca 2020 r. Pozyskane dofinansowanie (do 3 mln złotych) przedsiębiorcy przeznaczą na wdrożenie wypracowanej w I etapie strategii wzorniczej. Łącznie do zdobycia jest tu 200 mln złotych.
Za rok natomiast – w grudniu 2020 r. wystartuje konkurs w I etapie działania, skierowany do tych firm, które chcą rozpocząć prace nad zmianami wzorniczymi, przeprowadzić audyt wzorniczy i opracować dalszy plan działań w tym obszarze. Na przedsiębiorców czeka tu łącznie 5 mln złotych (do 100 tys. złotych na projekt).

Trwa konkurs dla start-upów
Trwa również ciągły nabór wniosków w konkursie o dotację dla start-upów. To propozycja dla absolwentów programu Platform Startowych, czyli firm, które z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek. Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż– maksymalnie nawet do 1 mln złotych. Rozpoczęty w 2019 roku nabór wniosków potrwa, w podziale na rundy, do końca 2021 roku – tak, aby równe szanse w skorzystaniu z dotacji miały wszystkie start-upy z sukcesem kończące inkubację w Platformach. Trwa również ciągły nabór innowacyjnych pomysłów na biznes do Platform startowych: www.platformystartowe.gov.pl

Do tej pory ze wsparcia Programu Polska Wschodnia skorzystało około 1100 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Pozyskane przez nich środki pozwolą na wdrożenie ponad 1000 innowacji i stworzenie blisko 1200 nowych miejsc pracy.

Do tej pory ze wsparcia Programu Polska Wschodnia skorzystało ok. 1100 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Pozyskane przez nich środki pozwolą na wdrożenie ponad 1000 innowacji i stworzenie blisko 1200 nowych miejsc pracy.

Źródło informacji: www.polskawschodnia.gov.pl 

Zobacz harmonogram konkursów Programu Polska Wschodnia na 2020 rok

(wwim)