Warmia i Mazury

Program „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”

31 maja 2016 roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Program pn. „Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny”. Program zakłada pomoc rodzinom wielodzietnym poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług, produktów i artykułów na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” to okazja do promocji naszego regionu jako miejsca przyjaznego rodzinom wielodzietnym.

Koordynatorem realizacji Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który jest odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie nowych partnerów, a także za działania informacyjne i monitorujące.
Oferowane w ramach Programu uprawnienia przysługują członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Program pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” od początku realizacji spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i dużym zainteresowaniem ze strony rodzin wielodzietnych.
W realizację programu włączyło się dotychczas 45 partnerów szczebla prywatnego oraz jednostek samorządowych, z czego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku aktywnych było 39.
Analizując system wsparcia rodzin wielodzietnych w województwie warmińsko- mazurskim trzeba przyznać, że ma on szeroki zakres oddziaływania. W 2019 r. odnotowano największy przyrost osób korzystających z Programu od początku jego wdrażania w naszym regionie. Z oferowanych zniżek w ramach Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” w roku 2019 skorzystało 14 929 osób, które są członkami rodzin wielodzietnych legitymujących się Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny, a od początku jego realizacji aż 50 135 osób.
Zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny z roku na rok znacząco rośnie. Z danych uzyskanych z Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż do tej pory Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny posiada 909 414 rodzin w całej Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim z kart korzysta 35 723 rodzin. Od 1 stycznia 2018 r.
Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Liczba aktywnych kart tradycyjnych:
w Polsce – 2 941 846 / w województwie warmińsko-mazurskim – 110 010
Liczba aktywnych kart elektronicznych:
w Polsce – 703 749 / w województwie warmińsko-mazurskim – 21 782.

CZYTAJ WIĘCEJ

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!