Projekt budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem budżetu Gminy Morąg na 2020 rok, projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031.

cz 1 (PDF, 3.8 MiB)

cz 2 (PDF, 13.4 MiB)

cz 3 (PDF, 8.4 MiB)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020 – 2031

Projekt WPF 2020 (PDF, 6.6 MiB)

Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcje WPF na 2020 – 2031 i projekcie budżetu Gminy Morąg na 2020 r.

Uchwały RIO (PDF, 1.1 MiB)

(UM Morąg)