Projekt edukacyjny „Tradycyjny Sad” – przyjmowanie zgłoszeń

Inicjatywa polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew.

Adresatem projektu są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Praktycznym zadaniem dla zespołów szkolnych uczestniczących w projekcie będzie udział w konkursie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych wśród środowiska szkolnego i lokalnego oraz założenie mini sadu na ogólnodostępnym społecznie terenie (np. terenie szkolnym, parafialnym lub należącym do gminy).

Druga edycja konkursu realizowana w roku szkolnym 2018/2019 poświęcona jest tradycyjnym odmianom grusz. Rejestracja zespołów potrwa do 28 lutego 2019 roku.

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej www.tradycyjnysad.pl

(wwim)