Projekt, który ratuje życie

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej dołączyła do drugiej edycji długofalowego projektu Wojsk Obrony Terytorialnej, którego celem jest ratowanie życia i zdrowia mieszkańców całego kraju. Terytorialsi z Warmii i Mazurach dołączyli do druga edycji projektu Krwioobieg Terytorialsa.

Jak zaznaczył gen. dyw. Wiesław Kukuła – Pierwsza edycja projektu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 2000 żołnierzy, którzy łącznie, podczas jej trwania oddali ponad 1300 litrów krwi. Co oznacza, że co 10 żołnierz naszej formacji jest krwiodawcą. To więcej niż zakładaliśmy – dodał dowódca WOT.

1500 zebranych litrów krwi i zaangażowanie 2500 krwiodawców – to cel II edycji projektu, jednak głównym założeniem akcji nie jest tylko zwiększenie liczb, ale przede wszystkim lepsza synchronizacja donacji krwi i osocza z potrzebami terytorialnymi
i czasowymi banków krwi.

W piątek, 14 czerwca 2019 roku, w godzinach 11.00 – 17.00, w Galerii Warmińskiej w Olsztynie, zostanie zorganizowany punkt, w którym będzie można oddać krew, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, a także wykonać podstawowe badania zdrowotne – badanie poziomu cukru, badanie wzroku i dobór diety. Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą promować ideę transplantacji, zdrowego stylu życia, krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i każdy będzie mógł wziąć udział w akcji.

Chcesz pomóc? Oddaj krew i dołącz do akcji „KRWIOoBIEG TERYTORIALSA”.

W tym roku wszystkie zbiórki krwi organizowane w Wojskach Obrony Terytorialnej, odbywają się w ramach projektu ministerialnego „Spokrewnieni służbą”.

O projekcie KRWIOOBIEG TERYTORIALSA

„KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika to oczywiście z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

Realizacja projektu wpływa również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczynia się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

W ramach projektu planowane jest coroczne zwiększenie liczby honorowych dawców krwi. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi ma być pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, odpowiedzialność za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizacja akcji alarmowych.

Krwioobieg Terytorialsa 2019

(Dorota Karbowska, Specjalista do spraw komunikacji w 42 Batalionie Lekkiej Piechoty w Morągu)