AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morąga

Burmistrz Morąga informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 23 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, w pokoju nr 22, w godzinach urzędowania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Morągu w pokoju nr 26, o godz. 10.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morąga z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 sierpnia 2021 r.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko —należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 06 sierpnia 2021r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz Morąga.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg (PDF, 416.2 KiB)

Uchwała zmiana planu miasta Morag wyłożenie 02.07.21 – projekt (PDF, 608.2 KiB)

Rysunek miasta Morąg wyłożenie 02.07. (PDF, 28.9 MiB)

PROGNOZA do zmiany planu miasta Moraga 02.07. (PDF, 860 KiB)

Rysunek prognoza plan Miasta Morąg wyłożenie 02.07. (PDF, 16.2 MiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!