Promesy dla OSP z regionu

Dwadzieścia trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały promesy na zakup nowych samochodów pożarniczych. Wręczył je w Olsztynie wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński w towarzystwie wojewody Artura Chojeckiego i parlamentarzystów.

Strażackie wozy bojowe zostaną zakupione za pieniądze pochodzące z kilku źródeł: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z budżetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Do każdego zakupu dołożą się również gminy, na terenie których działają wspierane OSP, a pięć samochodów zostanie dofinansowanych również przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

20 wozów bojowych przeznaczonych będzie dla OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), a 3 dla jednostek spoza systemu.
Dzięki przekazanym promesom na Warmię i Mazury mają trafić: jeden samochód ciężki, dwa samochody lekkie i dwadzieścia samochodów średnich. Szacunkowa wartość wszystkich samochodów to ok. 17 mln złotych.

Powiaty, w których znajdują się jednostki OSP z otrzymanymi promesami to: braniewski, elbląski, giżycki, gołdapski, iławski, lidzbarski, mrągowski, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski i węgorzewski.

W województwie warmińsko-mazurskim działają 523 jednostki OSP, w tym 195 jest w KSRG.

(UW Olsztyn)