Promocja na pierwszy stopień w korpusie aspirantów

W sobotę 6 lipca odbyła się uroczysta promocja rocznika 2017-2019 absolwentów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po blisko dwóch latach intensywnej nauki, ogn. Daniel Waszkiewicz z ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP został mianowany na pierwszy stopień w korpusie aspirantów – młodszego aspiranta.

Aktu mianowania  dokonał  generał brygadier Leszek Suski Komendant Główny PSP. Mł. asp. Daniel Waszkiewicz zdał uprzednio pomyślnie trudny egzamin państwowy wieńczący proces kształcenia w szkole aspirantów. Dzięki temu uzyskał tytuł „technik pożarnictwa” i prawo do promowania na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim . Na co dzień promowany strażak  służy w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie. Jest doświadczonym funkcjonariuszem, który ma za sobą wieloletni okres służby. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na ternie naszego powiatu, a także niósł pomoc podczas powodzi i innych klęsk żywiołowych w Polsce. Mł. asp. Daniel Waszkiewicz jest członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Ostróda”. Gratulujemy nowo promowanym aspirantom.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. mł. asp. Daniel Waszkiewicz)