Warmia i Mazury

Promocja usług społecznych w regionie

Konferencja „Nowe wyzwania w świadczeniu usług społecznych w Polsce” odbędzie się 9 grudnia 2021 roku w trybie online.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Mogą w niej wziąć również udział przedstawiciele sektora edukacji i biznesu oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Głównym celem inicjatywy jest promocja i popularyzacja działań związanych z deinstytucjonalizacją usług społecznych na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2021 roku – http://www.es.warmia.mazury.pl/aktualnosci

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu  pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2021-2023.

Wszelkich informacji dotyczących konferencji udziela Monika Krzysztoń (specjalista ds. współpracy z JST) pod nr tel.: (89) 521-95-30 e-mail: m.krzyszton@warmia.mazury.pl

PROGRAM KONFERENCJI

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!