Promowanie dobrych praktyk w centrach i punktach „it”

Ideą konkursu jest wyłonienie najlepiej działających centrów i punktów informacji turystycznej w Polsce.

Ważne jest również podniesienie jakości usług związanych z obsługą turystów krajowych i zagranicznych, podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych oraz zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem turystycznej sieci informacyjno-promocyjnej.

Centra i punkty informacji turystycznej to miejsca pierwszego kontaktu turysty z wybraną przez niego destynacją. Jakość obsługi stanowi niezwykle istotny element budowania wizerunku miejsc i atrakcji turystycznych. W celu promowania dobrych praktyk w zakresie prowadzenia centrów i punktów „it” POT organizuje corocznie konkurs na najlepsze centrum ”it”.

W przedsięwzięciu mogą brać udział wszystkie certyfikowane placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Oceniane są przede wszystkim: jakość obsługi turystów, obecność w sieci, współpraca na rzecz promocji turystyki czy świadczone dodatkowe usługi.

Zgłoszenia przyjmowane są 30 czerwca 2019 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)