Promowanie inteligentnych wsi – prezentacje i warsztaty

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich organizuje międzynarodowe warsztaty „Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”, które potrwają od 21 do 22 października 2019 roku w Warszawie.

Podejście Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.

Już teraz na wielu obszarach wiejskich społeczności organizują się w poszukiwaniu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań lokalnych problemów (w tym kontekście znaczenie „inteligentne” jest dużo szersze niż tylko technologie cyfrowe i obejmuje zakres zagadnień społecznych, ekonomicznych i innowacji środowiskowych). Promowanie takich „inteligentnych wsi” i oferowanie im lepszego wsparcia będzie istotne dla państw członkowskich w następnym okresie programowania.

Warsztaty w Polsce mają na celu stworzenie możliwości wymiany informacji o inicjatywach i społecznościach działających zgodnie z ideą Smart Villages w szczególności w Europie Środkowej. Celem warsztatów jest omówienie, w jaki sposób te doświadczenia można przenieść do naszego kraju oraz zwiększyć znaczenie tej idei w nowej perspektywie finansowej. Smart Villages stwarza nowe możliwości np. poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, korzystania z możliwości jakie daje biogospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Warsztaty umożliwią zidentyfikowanie przykładów inicjatyw w zakresie głównych problemów rozwoju obszarów wiejskich wsi oraz zgromadzenie pomysłów służących rozwiązywaniu tych problemów zgodnych z podejściem Smart Villages. Zapraszamy do udziału lokalnych liderów (m.in. organizacje pozarządowe, samorządy) zajmujących się rozwiązywaniem problemów mieszkańców obszarów wiejskich.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2019 roku na adres poczty elektronicznej: warszawa@cdr.gov.pl.

(wwim)