AktualnościHALO MORĄGWarmia i MazuryWieści z ratusza

Promują modernizację terenów wiejskich

Radni wojewódzcy podjęli decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2021 roku. Dofinansowanie otrzymała m.in. Gmina Morąg na zadanie: „Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie.”

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury.

Dzięki dofinansowaniu, które wpłynie na poprawę estetyki miejscowości wiejskich, powstaną bądź zostaną wybudowane nowe przystanki, altany, zadaszone zostaną sceny, powstaną obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, skwery czy parki. Na wsparcie mogły również liczyć zakupy inwestycyjne służące zwalczaniu koronawirusa i przeciwdziałaniu COVID-19.

Na dofinansowanie tych przedsięwzięć samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 400 tys. złotych.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 68 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 960 tys. zł. Samorząd województwa dofinansował 28 zadań inwestycyjnych, które prowadzone będą w każdym zakątku naszego regionu.

Morąski projekt „Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Bogaczewie” również zyskał akceptację radnych województwa.

Projekt zgodnie z koncepcją obejmuje swoim zakresem wykonanie: drewnianej altany krytej gontem bitumicznym, Zakup i wykonanie nasadzeń zieleni wokół stawu. W ramach pracy własnej nieodpłatnej zostanie wykonane koszenie, oczyszczenie skarp i terenu, wykonanie nasadzeń z zakupionych roślin, zasianie fragmentu łąki kwietnej.

Realizacja zadania stworzy miejsce przyjazne mieszkańcom, skłoni do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Powstanie nowej zagospodarowanej przestrzeni w centrum zabudowy wsi sprzyjało będzie integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę przy jego powstawaniu i pielęgnacji.

Wartość całego zadania: 18 900 zł, w tym dotacja 14 400 zł.

Lista dofinansowanych zadań

(red./wwim/fot. arch. UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!