AktualnościHALO MORĄG

„Promyk” otrzymał nowe laptopy

Dom Dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” otrzymał 10 nowych laptopów z pełnym oprogramowaniem, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

– Laptopy trafiły do nas  ramach projektu z Funduszu Europejskiego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w okresie epidemii COVID-19”. Sprzęt przekazał Pan Starosta Ostródzki na 3 nasze placówki. Jestem teraz pewna, że żadne dziecko nie będzie miało problemu z dostępem do internetu i uczeniem się zdalnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jestem szczęśliwa, że dostaliśmy taki sprzęt, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki – mówi Jolanta Pilcek, dyrektor Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Promyk”  w Morągu.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!