Warmia i Mazury

Propagowanie bezpiecznych działań w internecie

W Olsztynie odbyła się konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, którą zorganizował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą konferencji było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

Tematy związane z manipulacją słowną i obrazową w internecie przedstawiła prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska. Na przykładzie pokazała, że każdego miesiąca dostajemy tyle informacji ile nasi dziadkowie przez całe życie, co skutkuje tym, że nie odróżniamy fałszywych newsów od prawdziwych.

W dalszej części spotkania nauczycielka Karolina Gaweł z Korczakowskiej Szkoły Marzeń i Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog zaprezentowała nowe metody nauczania przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Przedstawiła również zalety alternatywnej szkoły w Olsztynie.

Kolejny wykład  poprowadziła Dorota Braziewicz z Fundacji Zaawansowanych Technologii, która zachęcała nauczycieli do udziału w projektach  naukowych E(x)plory. Wskazywała również w jaki sposób można pozyskać wsparcie dla szkół i zdolnej młodzieży.

W dalszej części spotkania dr Sylwia Stachowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM Olsztynie przedstawiła jakie cechy powinien posiadać skuteczny dyrektor. Omówiła podstawowe umiejętności kierownicze i rodzaje władzy w organizacjach.

Ostatni wykład poprowadziła Zuzanna Polak z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przedstawiając badania zjawiska seksualizacji i jego wpływu na młodych użytkowników internetu.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Fundacja Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog i Korczakowska Szkoła Marzeń.

 Zobacz prezentacje:
Zuzanna Polak – Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym młodych użytkowników internetu
Konkurs naukowy E(X)PLORY

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!