Warmia i Mazury

Propagowanie idee spójności i solidarności społecznej

Przyjmowanie zgłoszeń związanych z przyznaniem ogólnopolskiego certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” ze względu na koronawirusa wydłużono do 31 lipca 2020 roku.

Ideą inicjatywy jest wyróżnienie podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.
W tegorocznej edycji konkursu certyfikaty zostaną przyznane w pięciu kategoriach: debiut roku, najlepszy pracodawca, sukces rynkowy, przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS oraz społecznie odpowiedzialny samorząd.
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (lider), Bank Gospodarstwa Krajowego (partner) oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (partner).
WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!