Propedeutyka prawa w ZSL

Uczniowie uczący się rozszerzonego wos – u z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, wzięli udział w kolejnych zajęciach dotyczących zagadnień prawnych prowadzonych przez dr Marcina Kazimierczuka z UWM w Olsztynie. Tym razem spotkanie poświęcone było zagadnieniom trójpodziału władzy oraz różnym  koncepcjom powstania państwa.

Uczniowie mogli zaznajomić się m.in. z poglądami J. Locka, K. Monteskiusza czy T. Hobbsa.

Zajęcia do tej pory odbyły się dwa, uczestniczą w nich uczniowie uczący się rozszerzonego wos-u z klas drugich i trzecich. Odbywają się one w kolejnym roku współpracy z wydziałem prawa UWM. Tematy spotkań  konsultuję z prowadzącym pod kątem przydatności do matury lub codziennego funkcjonowania jako dobrze zorientowanego obywatela. (K. Dudek – ZSL Morąg)