Propozycja dla samorządów przyjaznym energii

Ruszyła piąta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”, która skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także do powiatów i podległych im jednostek.

W ramach piątej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2018 roku podjęły działania wspierające: niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej; przeciwdziałanie powstawaniu smogu, wymianę ogrzewania na elektryczne oraz rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Docenione zostaną również działania wspierające energetyków w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikających z trudnych warunków atmosferycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych, otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2019 r. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez samorząd.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)