Warmia i Mazury

Prostsze załatwianie spraw. Udostępniamy formularz realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa

Ujednolicenie formy zgłoszenia przedsięwzięcia to ułatwienie zarówno dla inwestora, jak i dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wykorzystanie przez wnioskodawcę odpowiedniego formularza umożliwia skuteczne przekazanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

Udostępniamy formularz zgłoszenia realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, którego wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego.

Stosowanie formularza przez podmioty planujące tego typu przedsięwzięcia nie jest obowiązkowe, stanowi jednak ułatwienie i jest zalecane jako dobra praktyka. Wykorzystanie formularza pozwoli ściśle określić zakres informacji, jakie powinien przekazać podmiot zgłaszający. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić czy odstąpienie od wymogu uzyskania decyzji środowiskowej jest zasadne oraz czy wydanie decyzji miałoby niekorzystny wpływ na ww. cele.

Formularz stanowi zatem narzędzie przydatne zarówno dla podmiotu dokonującego zgłoszenia, jak i dla RDOŚ, dlatego zachęcamy do stosowania dobrych praktyk i korzystania z formularza.

Formularz realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa

Formularz realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa – Formularz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

 

 

 

error: Nie kopiuj!!!