Przebudowa drogi gminnej w Markowie

Gmina Morąg ogłosiła przetarg na przebudowę drogi w Markowie. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych morąskiego samorządu. Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z płyt JOMB na podbudowie z kruszywa łamanego ze zjazdami na sąsiednie posesje.

Obecnie droga ma nawierzchnię wykonaną z płyt drogowych 1,3×3,0m z krawężnikiem
betonowym po obu stronach jezdni. Stan nawierzchni tego odcinka jest zły , płyty drogowe uległy
popękaniu , lokalnym zapadnięciu z wyraźnie widocznymi zastoiskami wody podczas
występowania opadów deszczu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej nawierzchni drogi z płyt żelbetowych typu JOMB(materiał Inwestora)na podbudowie z kruszywa łamanego ze zjazdami do przyległych posesji z płyt ażurowych typu MEBA. Długość odcinka przebudowywanej drogi wynosi 135,00mb.

Szczegóły dotyczące przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.12.2019.DL (PDF, 240.6 KiB)

SIWZ_KI.271.12.2019.DL (PDF, 935.4 KiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.12.2019.DL (DOCX, 63 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót (ZIP, 3.8 MiB)

(red./UM Morąg)