Przebudowa drogi gminnej w Markowie

Gmina Morąg ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej w Markowie. Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy oraz środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z płyt żelbetowych typu JOMB, na podbudowie z kruszywa łamanego ze zjazdami do przyległych posesji z płyt ażurowych typu MEBA. Długość odcinka przebudowywanej drogi wynosi 211,28m.

Szczegółowe roboty to: roboty pomiarowe i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy, wykonanie ław pod krawężniki oraz ułożenie krawężników ,ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu JOMB, wykonanie zjazdów z płyt betonowych ażurowych typu MEBA wraz z zasypaniem otworów kruszywem, wykonanie poboczy z pospółki.

Teren przebudowy obejmuje drogę odcinek drogi od końca przebudowy tej drogi  wykonanej w roku 2018r. na dalszej długości równej 211,28m.

Obecnie droga ma nawierzchnię wykonaną z płyt drogowych 1,3×3,0m z krawężnikiem betonowym po obu stronach jezdni. Stan nawierzchni tego odcinka jest zły , płyty drogowe uległy popękaniu , lokalnym zapadnięciu z wyraźnie widocznymi zastoiskami wody podczas występowania opadów deszczu. Na posesje sąsiednie nie ma zjazdów utwardzonych.

Dane dotyczące przetargu:

OGŁOSZENIE-O-ZAMÓWIENIU_KI.271.9.2019.DL (PDF, 240.3 KiB)

SIWZ_KI.271.9.2019.DL (PDF, 938.6 KiB)

Wzory-formularzy-w-wersji-edytowalnej-KI.271.9.2019.DL (DOCX, 64.1 KiB)

Załącznik-Nr-8-Dokumentacja-projektowa-STWIORB-przedmiary-robót (ZIP, 3.8 MiB)

(red./UM Morąg)