AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Przebudowa m.in.: ulicy powiatowej – Przemysłowej w Morągu

Trwa przebudowa ulicy powiatowej nr 1178N Przemysłowa w Morągu, której celem jest poprawa warunków komunikacyjnych w ciągach dróg i ulic powiatowych. Inwestycja została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– W Morągu ul. Przemysłowa – odcinek do zakładu segregacji odpadów przed zjazdem do Gulbit (nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, nowy chodnik). Ładnie się to wpisuje w plażę nad jeziorem Skiertąg. Na pewno będzie to ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Kolejny projekt to ul. Kaszubska – nowa nawierzchnia, chodnik. Trzeci projekt – nawierzchnia asfaltowa – przedłużenie ul. Przemysłowej do Bogaczewa. W Bogaczewie,  w prawo i w lewo, na obszarze zabudowanym, też nowe nawierzchnie asfaltowe.

– Powiat na terenie naszej gminy uzyskał dofinansowanie projektów w wysokości 50 %, a wartość szacunkowa przedsięwzięcia to kwota 9,7 mln zł. Gmina Morąg pokryje 20 % wkładu własnego jaki musi ponieść powiat przy realizacji tych inwestycji – dodaje Tadeusz Sobierajski.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie przypomina, że do 17 kwietnia 2020r. droga powiatowa Nr 1178N na odcinku: ulica Przemysłowa – miejscowość Bogaczewo będzie nieprzejezdna.

Całkowite zamknięcie odcinków drogi będzie związane z układaniem nawierzchni bitumicznej całą szerokością drogi, w ramach „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1178N Przemysłowa w m. Morąg”

„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1178N i Nr 1183N w m. Bogaczewo”

Dla zapewnienia ciągłości ruchu kierowców prosimy o dostosowanie się do aktualnie prowadzonej organizacji ruchu na terenie budowy i korzystanie z wyznaczonych objazdów, zgodnie z załączonym schematem tymczasowej organizacji ruchu.

Za wynikłe utrudnienia oraz uciążliwość wynikającą z prowadzonych robót przepraszamy.

Mapa zamknięcie drogi objazd

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!