Warmia i Mazury

Przeciw wykluczeniu społecznemu na Warmii i Mazurach

Otwarte spotkanie konsultacyjne projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026” odbędzie się 26 stycznia 2021 roku.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zawarte w programie mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą wszystkich dziedzin życia.

Będą one realizowane przy ścisłej współpracy z instytucjami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz innymi partnerami społecznymi.

Od 1999 r. samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje programy wieloletnie na rzecz mieszkańców województwa z niepełnosprawnościami.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 26 stycznia 2021 roku o godz. 12. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 stycznia 2021 roku (do godz. 10) na adres mailowy rops@warmia.mazury.pl. Niezbędne jest przesłanie swojego adresu e-mail, na który zostanie przesłany w późniejszym czasie link do spotkania.

Projekt „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026”

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!