Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Niewykorzystana żywność ze sklepów trafi, przy pomocy organizacji pozarządowych do najbardziej potrzebujących mieszkańców – wszystko dzięki „Ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”.

18 września 2019 wchodzi w życie Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Przewiduje między innymi obowiązek przekazywania przez sklepy nieodpłatnie niesprzedanej żywności na cele charytatywne.

Celem ustawy jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności w handlu na poziomie krajowym i lokalnym. Dzięki nowym przepisom, sklepy mogą zawierać umowy z dowolną organizacją pomocową, która ma możliwość dystrybucji artykułów spożywczych swoim podopiecznym. Skutkiem takiego działania będzie przekazanie tysięcy ton jedzenia organizacjom pozarządowym, które przekażą je potrzebującym.

Ustawa jest bardzo istotna przede wszystkim ze względów społecznych. Według najnowszych danych GUS za 2018 roku, już 2 mln Polaków to osoby doświadczające skrajnej biedy. Podobnie wzrosła liczba osób żyjących w ubóstwie relatywnym – z 13,4% do 14,2%. To pokazuje, jak wielu ludzi w naszym kraju znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

Sklepy nie będą mogły oddawać żywności przeterminowanej lub zepsutej tylko produkty nadal nadające się do spożycia: np. z uszkodzonymi opakowaniami lub krótkim terminem ważności, czy z wyglądem odbiegającym od sklepowych norm.

Nowe przepisy pozwolą na ocalenie nawet 100 tysięcy ton żywności rocznie z samych sklepów. Przy wprowadzeniu przepisów w życie istotne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów: sklepów, samorządów, rządu oraz NGO. Współpraca przy wdrażaniu przepisów może zaowocować rozwojem ekonomii społecznej i utworzeniem punktów gastronomicznych, czyli większej ilości miejsc, typu jadłodajnie, które będą mogły zagospodarować żywność ze sklepów na cele dobroczynne.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)