Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu generacji 50+

Nabór do konkursu grantowego „Generacja 5.0” potrwa do 28 kwietnia 2019 roku. Ideą przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50+.

Program wspiera inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej.

Dzięki dofinansowaniu zabiegów rehabilitacyjnych lub fizjoterapeutycznych, program wpływa na poprawę sprawności ruchowej i kondycji fizycznej odbiorców. Wspiera również rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Wsparcie może zostać przeznaczone na przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do uczestników projektu; zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu; organizację wydarzeń kulturalnych (częściowo); koordynację projektu (częściowo) oraz ewentualne porady specjalistyczne.

O grant mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki publiczne oraz gminy. Wniosek należy złożyć w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl

Realizacja projektów powinna trwać od 2 do 3 m-cy i odbywać się na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców. W drugiej edycji programu wygra 20 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane – każdy na kwotę do 15 tys. zł brutto.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Więcej informacji o programie: www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-5-0

(wwim)