Warmia i Mazury

Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach w walce z COVID-19

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zachęca do zapoznania się z materiałami filmowymi  dot. budowanie pozytywnego wizerunku  podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19. 

Materiały filmowe zostały przygotowane przez Przedsiębiorstwo Społeczne Fundację Mazury Media z Olsztyna w ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Poniżej linki do filmów:

Spółdzielnia Socjalna ,,Mamamija”
Fundacja ,,Żółty szalik”
Spółdzielnia Socjalna ,,Humanus”
Spółdzielnia Prekursor w Wydminach oraz Spółdzielnia ,,Lepiej” w Miłkach
Spółdzielnia Socjalna ,,Opoka”

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!