AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Przedsiębiorstwo Oczyszczania – przygotowania do sezonu zimowego

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu informuje o pełnej gotowości do sezonu zimowego 2022/2023 poprzez działanie organizacyjno — techniczne realizowane przez Przedsiębiorstwo.

Działanie organizacyjno — techniczne: całodobowy dyżur ludzi i sprzętu, patrolowanie dróg, przekazywanie informacji o stanie dróg, zapewnienie łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem,

Przygotowanie materiałów do usuwania śliskości. Zaopatrzeni jesteśmy w mieszankę: piasku z solą: 20 % – 166 ton, piasku z solą 10% – 45 ton.

Do akcji zimowej został przygotowany i skierowany będzie następujący sprzęt: — ciągnik Zetor z pługiem do odśnieżania CITY 200 – ciągnik C-360 z pługiem czołowym lekkim jednostronnym, — samochód ciężarowy z posypywarką OZ- PM 4 i pługiem odśnieżnym OZ -W 30 — posypywarka T – 130, — posypywarka PRONAR PS — 250.

Zobowiązani jesteśmy do utrzymania gotowości technicznej (od listopada do marca). Charakteryzuje się ona tym, iż w gotowości oczekuje w pełni sprawny sprzęt, pracownicy oraz zgromadzone są na placu materiały do usuwania śliskości. W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i w związku z tym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony.

Na terenie miasta zostały ustawione plastikowe skrzynie z mieszanką piasku i soli w następujących miejscach: — dojście do stacji PKP na Kolonii Warszawskiej, — targowisko miejskie, — na schodach przy wejściu do Alei Parkowej od strony parkingu naprzeciw Urzędu Miejskiego w Morągu, — chodnik Armii Krajowej 2 szt.

Ponadto informujemy, że: — opracowano grafiki dyżurów osób prowadzących akcję zimową ( listopad- marzec), – wyposażono w środki łączności bezprzewodowej, — przyjęto wymóg stałej dyspozycyjności stanu osobowego i środków technicznych zaangażowanych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

Nadzór nad całością zimowego utrzymania sprawować będzie — Pani Ewa Szczurowska . Nadzór podejmuje decyzje dotyczące stanu gotowości sprzętu, wprowadzenia lub zawieszenia dyżurów, zawieszenia akcji i inne wg potrzeb. Zimowe utrzymanie dróg odbywa się w oparciu o określone standardy. Stanowią one podstawę do określenia zasad odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach Zaliczenie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji jaką spełniają w sieci drogowej. W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg. Równie problematyczne jest pozostawianie pojazdów (parkowanie) na drogach i chodnikach. Takie sytuacje bardzo utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają pracę służbom drogowym. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich kierowców, właścicieli nieruchomości, aby w miarę możliwości w sezonie zimowym nie powodowali utrudnień w prowadzonych akcjach zimowych. Pozwoli to sprawniejsze oraz bezpieczniejsze prowadzenie prac zimowych.

(Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu)

error: Nie kopiuj!!!