Przedszkole nr 6 ma nowy parking

Przy Przedszkolu Nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu został wybudowany nowy parking na 8 stanowisk oraz nowe ogrodzenie przy nim. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Morąg.

W ramach zadania zleconego przez gminę wykonawca  przeprowadził: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni parkingu, roboty w zakresie chodników, oświetlenie parkingu, ogrodzenie z siatki, oznakowanie poziome -malowanie nawierzchni, oznakowanie pionowe -instalowanie znaków drogowych, kanały z rur PVC i studzienka ściekowa, a także nasadzenia kompensacyjne sadzonek drzew.

W otoczeniu parkingu wykonany został chodnik łączący przedszkole z chodnikiem drogi wojewódzkiej. Parking jest oddzielony od terenu przedszkola  ogrodzeniem , którego przebieg dopasowano do zmian komunikacyjnych.

Powierzchnia parkingu wynosi 248,6m2, zaś chodników 192,7m2.

Do tej pory pojazdy dojeżdżające do przedszkola korzystały z sąsiedniego parkingu położonego przy budynku Banku Spółdzielczego.

(UM Morąg/red./fot. dw)