Przedwakacyjne spotkanie policjantów w morąskiej „Jedynce”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Morągu, w sali gimnastycznej, zorganizowała dla uczniów przedwakacyjne spotkanie profilaktyczno-prewencyjne ukierunkowane na zapoznanie uczestników z zagrożeniami mogącymi występować podczas ich letniego wypoczynku. W spotkaniu udział wzięli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

W przedsięwzięciu udział wzięło około 120 uczniów. W czasie zadania policjanci będący jednocześnie czynnymi ratownikami wodnymi zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz zapoznali młodszych uczestników spotkania z przygodami ich niesfornej rówieśniczki Poli, którą z opresji ratuje jej niebieski przyjaciel – policjant.

Przedsięwzięcie, swoimi założeniami wpisało się w akcję ogólnopolską: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą!” oraz wojewódzką: „Na ratunek Poli!”.

W czasie zajęć uczniowie poznali m.in. zasady właściwego korzystania z kąpielisk oraz nauczyli się korzystać z podstawowych środków ratunkowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na terenie akwenów wodnych. Policjanci w czasie pogadanek w trzech grupach szkoleniowych wielokrotnie przestrzegali uczestników aby kąpać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy.

W spotkaniu z dziećmi udział wziął również Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie podinsp. Marcin Danowski, który wręczył uczestnikom gadżety poprawiające ich widoczność na drodze.

(KPP Ostróda)