Przejmujemy przewodnictwo nad Domem Polski Wschodniej

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin przejął roczne przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej. W Brukseli odbyła się również kolejna sesja plenarna Komitetów Regionów.

Dom Polski Wschodniej jest narzędziem do promocji i realizacji interesów pięciu  regionów (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego) w stolicy Europy.

Jednostka działa na wielu płaszczyznach, począwszy od śledzenia najważniejszych polityk UE, współpracy z instytucjami UE mającymi swe siedziby w Brukseli poprzez promocję gospodarczą i turystyczną, – włączając się w organizację wydarzeń o charakterze biznesowym i udziale w targach branżowych, a także kulturową, organizując koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Od kilku ostatnich lat jest jednym z głównych aktorów na poziomie międzyregionalnym w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego oraz gospodarzem i organizatorem wielu spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą.

Co roku koordynację nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli przejmuje kolejny marszałek województwa.

– Tak, to dla mnie ważne wydarzenie, tym bardziej, że właśnie w naszym regionie narodził się pomysł na utworzenie wspólnego przedstawicielstwa regionów Polski Wschodniej w Brukselimówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Dzięki temu od 2009 roku w Brukseli jesteśmy obecni każdego dnia – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Połączyliśmy siły, by razem promować nasze małe ojczyzny, monitorować procesy decyzyjne i reprezentować nasz punkt widzenia w instytucjach Unii Europejskiej.

W Brukseli odbyła się również kolejna sesja plenarna Komitetu Regionów.

Rozmawialiśmy m.in. o przyszłym budżecie unijnym oraz o reformie polityki spójności. W interesie wszystkich europejskich regionów jest zachowanie ich na dotychczasowym poziomie. Dlatego tak ważna jest Europa wspólnych wartości i celów. Poruszaliśmy także kwestie środowiskowe, takie jak jakość powietrza, różnorodność biologiczna, hałas czy gospodarka w obiegu zamkniętym. Wszyscy razem musimy sprostać wyzwaniom związanym z łagodzeniem zmiany klimatu i transformacją energetyczną. To wspólne wyzwaniedodaje marszałek Brzezin.

Europejski Komitet Regionów to unijna instytucja, która została powołana do życia w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht.

W jego skład wchodzi 350 przedstawicieli europejskich regionów i miast. Rolą KR jest reprezentowanie na forum unijnym przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet wpływa na ustawodawstwo UE poprzez wydawanie opinii na tematy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Członkowie Komitetu mają również uprawnienia do wyrażania opinii z własnej inicjatywy, które przekładane są Radzie, Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.

(wwim)