AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Przemoc w rodzinie

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich, Nie wstydź się! Szukaj pomocy!

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

Pamiętaj !
Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z Ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.
Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa,

uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o dane policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,

wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,

zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.
Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

Pamiętaj!
Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej! Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy.
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

Możesz zadzwonić też na numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) albo skorzystć z poradni e-mailowej Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info, a także dyżur w języku migowym poprzez SKYPE –pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13:00-15:00).

Informacje dotyczące baz danych teleadresowych podmiotów/placówek funkcjonującyh na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, realizujących zadania przeciwdziałania przemoc w rodzinie zamieszczone są pod linkiem: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/o-nas/struktura/wydzial-prewencji/przeciwdzialanie-przemo/1706,Przeciwdzialanie-Przemocy-w-Rodzinie.html.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!